Diğer Sağlık Personeli ( İşyeri Hemşireleri )

Kimler İşyeri Hemşireliği Eğitimi Alabilir?

  • Hemşirelik
  • Acil Tıp Teknisyenleri
  • Çevre Sağlığı Teknisyenleri
  • Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunları ;T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından; 90 saatlik eğitim alarak ve Bakanlığın yaptığı sınavlarda 100 puan üzerinden en az 60 puan alarak başarılı sayılır ve diğer sağlık personeli olabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Başvuru Formu (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
  • ÇSGB Dilekçesi (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
  • Eğitim Sözleşmesi (Kurumumuzdan temin edilecektir)
  • Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı

Sertifikamı Ne Kadar Sürede Alırım?

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır ve toplamda 220 saatten az olamaz.

Uzaktan
90 Saati Doldurmuş Olmak.

Yüz Yüze
90 Saati Doldurmuş Olmak.

Uygulamalı
Toplamda 40 Saati Doldurmuş Olmak.