TMGD ( ADR )

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Kimler Olabilir ?
Fen fakültesi mezunu (Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik, Matematik) ve Mühendislik alanlarında lisans mezunu olmaları veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak ve ANADOLU İRİS gibi UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 64 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda 70 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 64 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı sayılır ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı olabilirler.

TMGD Nedir ?
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Gereken Evraklar Nelerdir ?

  • Adli Sicil Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi Veya YÖK Mezun Belge Fotokopisi
  • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış Anadolu İris Onaylı

Sertifikamı Ne Kadar Sürede Alırım?

Uzaktan Canlı ( Senkron )
64 saat (8 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim olarak, eğitim programları her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olmayacak şekilde tasarlanır.