Anadolu iris

Diğer Eğitimlerimiz

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuata ve başarılı saha uygulamalarına dayalı farklı sektörler için rapor hazırlayarak öğrenme süreci içerir

Acil Durum Eylem Planı Hazırlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuata ve başarılı saha uygulamalarına dayalı farklı sektörler için rapor hazırlayarak öğrenme süreci içerir.

Etkin İsg Kurulları Çalışmaları İlkeleri
Farklı sektörlerden başarılı uygulama ve gerçek dökümanlarla senaryo tabanlı uygulamalı eğitim süreci içerir

Eksiksiz İSG Dökümantasyonu
Farklı sektörler için çalışma yaşamının bütün boyutlarıyla İSG seviyesini yükseltmek ve denetimlerde başarılı olmak amacıyla doküman hazırlığı ve arşıvleme bilgilerini içerir.

İşyerinde İSG Eğitimleri İçin Planlama ve Uygulama
Mevzuata uygun ve işyerinde bütün alt birimler için kapsamlı, kademeli eğitim planlaması ve örnek eğitim materyalleri oluşturma süreçlerini içerir.

Kapsamlı Ergonomi Analizleri
Farklı sektörler için uygulamalı ergonomik özümler ve uluslararası yöntemlerin uygulanmasını içerir

Etkin İletişim ve Liderlik
İş güvenliği uzmanları için işyerlerinde sonuç odaklı ve işyeri İSG seviyesini yükseltme amaçlı, etkin ve pratik öneriler ile uygulamalar içerir.