Yaşam Tuzaklarla Dolu

Yaşam Tuzaklarla Dolu

Evde, yolda, arabada, lokantada, sporda ve işyerlerinde her gün bir çok tehlike ile iç içe yaşıyoruz. Ancak iş yerlerinde yürütülen hizmet ve üretim faaliyetleri sırasında kullanılan maddeler makine ve ekipmanlar başta çalışan personel olmak üzere işletmeye giren tüm insanlar için çok daha açık ve yakın tehlike teşkil etmektedir.

Bu anlamda sosyal hukuk ilkesini benimsemiş devletler çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerini korumak üzere yasal düzenlemeler yapmak ve yürütmek durumunda kalmışlardır. Bu yasal düzenlemeler genelde işyerinde bulunan insanları kazalardan korumak amacına yönelik bir dizi kurallar manzumesidir. Buna biz iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri adını veriyoruz.


Bu faaliyetlerin işletmelerdeki uygulama sorumlusu işveren olmakla birlikte yasa koyucu aynı zamanda çalışan bireye de kurallara uyma sorumluluk ve zorunluluğunu getirmektedir. Ancak olası bir kaza sonucunda çalışan insanın cezai ve hukuki boyutta etkilenmesi işverene göre çok daha düşük oranlardadır. Bir kaza durumunda işveren idari, cezai ve hukuki sürecin genelde hedefi olarak işlem görmekte, ciddi miktarlarda tazminat ödemeye veya hapis cezası ile cezalandırılmaya varan adli sonuçlarla karşılaşabilmektedir.


İşveren yönünden bir kaza durumunda işin bir tarafı adli ve idari süreç sıkıntıları olurken diğer yandan kazaya uğrayan personeli için hümanist duyguları ve çalışma ortamında doğan boşluğun telafi edilmesi ile uğraşmak zorunda kalmaktadır.


İşyerinde etkili bir iş sağlığı güvenliği sisteminin yaratılması ve uygulanması için takip edilmesi gereken yol haritasını şöyle tanımlıyoruz;

  1. İlgili kod standart ve yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,
  2. Durum tespiti ve açıkların belirlenmesi,
  3. İkmal süreci,
  4. Uygulanmaya hazır iş sağlığı ve güvenliği programının yazılması ve işletilmesi,
  5. Belirlenen kriterlere göre tayin edilen hedeflerin gözden geçirilmesi ve performans değerlendirmesi,
  6. Sürekli gelişim ve iyileştirme


İşletmede yaratılan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin bir sisteme dönüşmesi, herhangi bir zorlama yada uyarıya gerek kalmadan işin parçası olarak algılanması; çalışan personelin sağlık ve güvenlik konusunda bilinçlenmesine, güvenli çalışma alışkanlığı kazanmasına ve bunları kalıcı iş yapma davranışları ve alışkanlıkları edinmesine bağlıdır..


Önlemek, ödemekten daha ucuz ve çok daha insancıldır.

Göksel SARI

İnşaat Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir