Anadolu İris

Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi Neden Alınır ?
Yangın müdahale planında yangının önlenmesi, yangının kişilere zarar vermeden söndürülmesi, yangın söndürmede kurtarma tekniklerinin öğrenilmesi de eğitimin başlıca amacıdır. Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonunun sağlanması çok önemlidir. Yangın eğitimde görev olanların yıllık, tatbikatlarını yaptırabilecek bilgiye hakim olmalarını sağlamaktır.

Temel Yangın Eğitiminin Amacı Nedir?
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmektir.

Temel Yangın Eğitimini Kimler Alabilir?
Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan tüm personel ve acil müdahale ekipleri görevlileri temel yangın eğitimini alabilirler.

Temel Yangın Eğitimi Almak Yasal Olarak Zorunlu Mudur?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre, İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğin belirtmektedir.

TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış Anadolu İris Onaylı

Sertifikamı Ne Kadar Sürede Alırım?

Uzaktan ( Canlı )
2 Saat

Uygulamalı
2 Saat