İşyeri Hekimliği Eğitimimiz

Kimler İşyeri Hekimliği Eğitimi Alabilir?

  • Tıp fakültelerinden mezun olan tüm hekimler,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından; 220 saatlik eğitim alarak ve Bakanlığın yaptığı sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı sayılır ve işyeri hekimi olabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Başvuru Formu (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
  • ÇSGB Dilekçesi (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
  • Eğitim Sözleşmesi (Kurumumuzdan temin edilecektir)
  • Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı

Sertifikamı Ne Kadar Sürede Alırım?

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır ve toplamda 220 saatten az olamaz.

Uzaktan
90 Saati Doldurmuş Olmak.

Yüz Yüze
90 Saati Doldurmuş Olmak.

Uygulamalı
Toplamda 40 Saati Doldurmuş Olmak.